Kuiz Matematik

Soalan Kuiz

Nama: ___________________

       1) 25 + 64 + 5 = ___________________

                    A)   80              B)  94               C) 105

        2) 98 - 54 + 21 = __________________

                    A)  45                B) 65                C) 85

         3)  Jika Ali mempunyai 20 biji gula-gula. Dia memberikan 5 biji gula-gula kepada Kah Meng dan 5biji kepada Sami. Jadi berapakah biji gula-gula yang Ali masih tinggal?

                    A) 10                 B) 20                C) 30

          4)  Terdapat 32 orang penumpang di dalam bas. Jika 25 orang turun bas kemudian, masih  tinggal berapa orang penumpang di dalam bas?

                    A)  7                  B) 8                  C) 9

           5)  60 sen  boleh bertukar kepada dua 10 sen dan ___________ 20 sen

                    A) 2                   B) 3                  C) 4

           6)  30 sen + RM 8.00 = ________________

                    A) RM 3.80                     B) RM 8.30                  C) RM38.00

           7)  RM 28.50  +  165 sen = _________________

                   A) RM 29.55                    B) RM 30.15                C) RM 55.15

           8)  Aminah telah membeli sebuah buku yang berharga RM 5.50 dan sebuah beg sekolah yang berharga RM 65.90. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Aminah?
       
                  A) RM 68.40                     B) RM 71.40                C) RM 85.60

           

         


No comments:

Post a Comment