Lembaran kerja


Tandakan (/) pada  nilai mata wang yang betul. 
          1)  RM 0.10  (        )   RM 1.00  (       )   RM 10.00  (        )

              
          2)   50  sen (        )    100 sen  (       )


         

               
           3)  RM 1.00  (       )    RM 5.00  (        )   RM 6.00  (       )
           


         4)  RM 10.00  (       )  RM 100.00  (       )   RM 110.00  (      )
No comments:

Post a Comment